RFF Zrt.

Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.

A Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: RFF Zrt.) az RFH Zrt. egyszemélyes pénzügyi vállalkozása, amely területi, ágazati, ügyféltípus korlátozás nélkül nyújt hiteleket. Az RFF Zrt. - mint gazdasági társaság - működésére, szervezetére, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Harmadik könyve valamint – mint pénzügyi vállalkozás - a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv.(Hpt.) rendelkezései vonatkoznak, továbbá gazdálkodására az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény az irányadó.

Az RFF Zrt. 2002 évi alapítása óta mintegy 1000 db, közel összesen 20 Mrd Ft összegű kihelyezéssel közvetve, vagy közvetlenül támogatta a magyarországi gazdálkodói, önkormányzati és civil szféra fejlesztését.

A Társaság eddigi tevékenysége alapvetően nem finanszírozási programokhoz kapcsolódott, hanem egyedi termékei (fejlesztési, vagy önerő pótló, támogatást megelőlegező, rövid és tartós forgóeszköz kölcsönök) révén vett részt kiemelten a KKV szektor erősítésében.

Az RFF Zrt. eddig megszerzett piaci, működési, üzleti tapasztalata a meglévő professzionális humán erőforrás, informatikai és egyéb technikai háttér megléte mellett lehetővé teszi, hogy a Társaság széles körű piaci területen szinte bármely pénzügyi termék működtetésében hatékony piaci szereplő legyen.

Ebből fakadóan kapott lehetőséget a Magyar Fejlesztési Bank Zrt-től 2016 évtől kezdődően több mint 1300 ügyfél vonatkozásában meglévő hitelek megbízásból történő kezelésére. Szinte az összes kisösszegű MFB hitelkonstrukció vonatkozásában rendelkezik MNB engedéllyel, kezelői és közvetítői jogosultsággal a Társaság, és az éves ellenőrzések alapján bizonyítást nyert, hogy munkáját az MFB teljes megelégedésére végzi. A kezelt állomány 2023.05.31-én 40 db kisösszegű közvetítői konstrukcióban kihelyezett ügylet, illetve 49 db családi agrárhitel volt. Az RFF Zrt. kapacitása és képessége a kifutó kisösszegű hitelügyletek kapcsán lehetővé teszi újabb kisösszegű hitelügyletek kezelésének átvételét más, szerződésüket felmondó, vagy a kezelést nem megfelelő módon végző pénzügyi vállalkozásoktól.

Irodai cím

H-1027 Budapest (Víziváros)

Kapás utca 6-12.

Központi telefonszám

+36 1 791-9003