KMF Zrt.

Közép-Magyarországi Fejlesztési Zrt.

Az RFH Zrt. regionális leányvállalatai az MFB 2.0 program során hozott, aktív üzleti tevékenységük megszűntetéséről született döntésig fő tevékenységként végeztek tőkebefektetést. Ezen cégek végelszámolása részben megtörtént, részben folyamatban van, azonban az RFH csoport jelenleg is rendelkezik egy tőkebefektetésre alkalmas leányvállalattal.

A Közép-Magyarországi Fejlesztési Zrt. a tőkebefektetési tevékenységet alapvetően kiegészítő jelleggel, az RFF Zrt. ügyleteihez kötődően folytatja.

Ezen túl a cég stratégiai célú befektetéseket is végez. Ilyen volt az az ügylet, ahol a céltársaság tulajdonában álló, nemzetgazdasági szempontból jelentős eszköz magyar kézben maradását kiemelt célként kellett biztosítani. Jogilag ez csak tulajdoni részesedés (5%) megszerzésével, illetve az ahhoz kötött társasági jogi (vétó és elővásárlási) jogosultságokkal lehetett biztosítani.
A projektek előkészítését az RFF Zrt.-vel együttműködve végzi, tekintettel arra, hogy a céltársaságok, illetve a projektek az esetek többségében (a kiegészítő jellegnek megfelelően) azonosak.